Наемане на автомобил от Budget България

Преди да получите вашия автомобил, моля осигурете следните документи:

* Шофьорска книжка.
* Кредитна карта.
- Моля обърнете внимание, че дори да Ви е издаден ваучер от Вас ще бъде изискан депозит по кредитната Ви карта. Пари в брой/ Чекове и Дебитни карти обикновено не се приемат.
* Потвърдената Ви резервация.
* Паспорт плюс още едно средство за идентификация.


Допълнително средство за индентификация не винаги ще Ви бъде поискано. Въпреки това Ви препоръчваме да носите със себе си всички документи, за да бъдат избегнати недоразумения.

Автомобили - стандарти

При пристигане в желания от Вас офис, Вашият автомобил е наличен и готов за наем. Всички автомобили са чисти и в напълно изправно техническо състояние. Въпреки това, при констатиране на неизправност, моля Ви незабавно да информирате член на нашия екип. Така проблема ще бъде решен преди да напуснете офиса.

Предварителна инспекция

Ще Ви бъде предоставен форма за предварителна проверка на автомобила, която Вие трябва да разпишете.В този документ ще бъдат описани подробно всички драскотини/вдлъбнатини, които биха могли да са нанесени на автомобила. Много е важно при наемане на автомобила да проверите дали всички налични щети са отбелязани на формуляра. Клиентът е отговорен за всички щети, констатирани при връщане на автомобила.

Гориво

Обикновено наетия автомобил Ви се предоставя с пълен резервоар. Въпреки това някои локации имат специална политика, свързана с горивото. В този случай, ще имате една от следните опции -

Опция 1
Платете предварително за гориво и върнете автомобила си с празен резервоар. Цената, на която ще бъде таксувано горивото ще бъде на или под обявенат продажна цена. Няма да бъдат връщани суми при неизползвано гориво.

Опция 2
Ако не сте сигурен колко дълго ще шофирате, но планирате да спрете за зареждане с гориво, ние Ви препоръчваме да не ни плащате предварително горивото си, а да ни върнете автомобила с пълен резервор, за да бъдат избегнати такси за услугата предплащане на гориво.

Опция 3
Ако няма да използвате целия резервоар и нямате време да спрете за зареждане, платете ни само използвания от Вас бензин. Таксата зависи от наемния офис, като нашите служители ще Ви информират за точната сума.