Полезни съвети за наем на автомобил

Когато търсите цена за Вашия автомобил под наем, е важно да се информирате какво е включено в нея.

Клиентите имат различни нужди, а Вие трябва да сте сигурни, че плащате точно за това, за което бихте искали.

Застраховката често не е добре изяснена.

Пакетите на Бъджет показват точно какво е включено в тарифата, като най-често това са:
- Такса, ограничаваща отговорността при щети (CDW)
- Такса, ограничаваща отговорността при кражба (TP)
- Местни такси
- Такса при наем от Премиум офис

Някои тарифи не включват застраховки и клиентът избира дали да ги приеме или откаже. Ако предпочитате тарифа, която не включва пакет, моля свържете се с нашия Резервационнен център на телефон: +359 2 870 00 00

Такса, ограничаваща отговорността при щети (CDW)
Ограничава Вашата финансова отговорност при щети, нанесени на автомобила, освен в случаи на щети, причинени при кражба или опит за кражба.

Освен това има задължителна, допълнителена сума (excess), която се блокира при наемане на автомобила. Тя варира във всяка държава. Ако при връщане на автомобила, няма нанесени щети по време на наема, тази такса се освобождава.

Такса, ограничаваща отговорността при кражба (TP)
Предлага покритие в случай на кражба или опит за кражба на наетия автомобил до неговата стойност. Вие сте отговорни до размера на сумата на съответния иск.

Такса при наем от Премиум офис
Летищна такса се прилага в случай, че изберете да наемете Вашия автомобил в един от повече от 800 -те офиси на Budget в цял свят, намиращи се на aерогари.