ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИЗИСКВАНИЯИЗИСКВАНИЯ
ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕНАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
ЗАСТРАХОВКИЗАСТРАХОВКИ
ГОРИВОГОРИВО
ЕДНОПОСОЧНИ НАЕМИЕДНОПОСОЧНИ НАЕМИ
ТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОРТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР
ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ
НАЕМ ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕНАЕМ ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕ
ЛЕТИЩНА ТАКСАЛЕТИЩНА ТАКСА
ТАКСА ЗИМНО ОБОРУДВАНЕТАКСА ЗИМНО ОБОРУДВАНЕ
НАЕМИ ИЗВЪН СТРАНАТАНАЕМИ ИЗВЪН СТРАНАТА
ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ и ДЪЛГОСРОЧНИ НАЕМИОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ и ДЪЛГОСРОЧНИ НАЕМИ
ПЪТНИ НАРУШЕНИЯПЪТНИ НАРУШЕНИЯ
ДДСДДС

ОБЩИ УСЛОВИЯ

ИЗИСКВАНИЯ

Шофьорът на наетия автомобил трябва да притежава валидна шофьорска книжка най-малко от една година и да е навършил 21 години. За страни извън ЕС, международна книжка на латиница е задължително да бъде представена. В случай, че наемателят / допълнителният шофьор от страна извън ЕС няма валидна международна книжка, издадена в съотвествие с изискванията на Виенската конвенция, то националната му шофьорска книжка следва да бъде придружена от легализиран превод на български език. Ако такъв превод липсва, таксата за извършване на обикновен превод на шофьорската книжка е в еднократен размер от 24 евро / 46.94 лв . Имайте предвид, че обикновеният превод на книжката може да не бъде зачетен от някои бългорски институции.ВЪЗРАСТОВИ ОГРАНИЧЕНИЯ

Наематели и допълнителни шофьори трябва да са навършили поне 21 години за да наемат малки и средни групи и да са навършили поне 24 години за да наемат групи E, F, G, J, K, L, M, N,O и P.
В противен случайт рябва да заплатят такса “Млад шофьор” по 24 евро / 46.94 лв на ден (максимум 72 евро / 140.82 на наем),
НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

Забранено е предоставянето на информация за кредитни карти по телефон или електронна поща. Физическо копие на картата трябва винаги да бъде представяно при взимане и връщане. Задължително условие за сключване на договор за наем е наличието на кредитна карта. Приемат се: American Express, Diners, Master/Eurocard и Visa. Заплащане в брой е възможно само в момента на приключване на договора.
Ние правим две авторизации по Вашата кредитна карта:
- една авторизация за крайната сума на наема плюс един резервоар гориво;
- една авторизация за сумата на Вашата отговорност (NWE) с ДДС.
Изискваме две кредитни карти, когато наемате автомобил от групи: J, L, N и P.
Всяка промяна на предварително резервирания наемния период (или договорен период при взимане на автомобила), ще доведе до промяна на тарифата/цената.
Моля проверете раздела за отговорността на автомобила и опциите за допълнително приети застраховки за повече информация.ЗАСТРАХОВКИ

При нанесени щети, в случай на кражба на наетия автомобил или части от него, наемателят е изцяло отговорен до пълната стойност на автомобила:

ЗАСТРАХОВКА “ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ”
Застраховката “Гражданска отговорност” е включена в цената на наема.

ТАКСА “ОГРАНИЧАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА НА КЛИЕНТА ПРИ ЩЕТИ, НАНЕСЕНИ НА АВТОМОБИЛА” /COLLISION DAMAGE WAIVER - CDW/
Приемането на тази такса ограничава отговорността на клиента за нанесени щети на автомобила до размера на отговорността NWE. Ако таксата не е включена в цената на наема, можете да я закупите от офиса на наемане.

ТАКСА “ОГРАНИЧАВАНЕ ОТГОВОРНОСТТА ПРИ КРАЖБА НА АВТОМОБИЛА” /VEHICLE THEFT PROTECTION - TP/
При приемането й се ограничава отговорността на клиента при кражба на автомобила или части от него до размера на “отговорността” NWE. Ако таксата не е включена в цената на наема, можете да я закупите от офиса на наемане.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ: Super Cover Damage Waiver /SCDW/
Приемането на таксата Super Cover премахва изцяло вашата отговорност в случай на щета и/или кражба.
Super Cover може да се закупи само след като са приети основните такси CDW и TP.
Приемането на Super Cover не освобождава клиента от заплащане на Административна такса.

ПЕРСОНАЛНА ЗАСТРАХОВКА ЗЛОПОЛУКА / PERSONAL ACCIDENT INSURANCE – PAI/
Заплаща се по желание на клиента и е в размер на € 4.32 / 8.45 лв на ден. Покрива медицински разходи на шофьора и пътниците при смъртен случай и частична или трайна загуба на трудоспособност. За повече информация по условията и предимствата на тази застраховка се обръщаите към Централен офис.

Приетите по-горе застраховки и такси не важат при следните случаи:
Кражба или щета на чистачки, радио СD-player, антена, гуми, тасове, огледала, регистрационен номер, ключове; щети по ходовата част на автомобила ( включително долната част на праговете и броните) или загуба на документи на автомобила.
При нанесени щети по интериора на автомобила.
При нанесени щети в следствие на употреба на алкохол и/или упойващи вещества.
При нанесени щети в следствие от шофиране извън пътната настилка/маркировка.
При щети или кражба на личните вещи на наемателя или ако те са забравени в колата.
При щети в резултат на заредено грешно гориво.
Колата е превозвана с кораб /ферибот/.

NON – WAIVABLE EXCESS (NWE)
В случай на кражба или щети нанесени на автомобила, в зависимост от вида/групата му, се прилага такса, независимо от приемането на CDW или TP.

COLLISION DAMAGE WAIVER ( CDW)THEFT PROTECTION ( TP)


SUPER COVER DAMAGE WAIVER (SCDW)
НЕОБХОДИМИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КРАЖБА ИЛИ ЩЕТА НА НАЕТИЯ АВТОМОБИЛВ случай на кражба или щета на наетия автомобил, необходимо е да представите полицейски или двустранен констативен протокол. При липса на такъв документ, всички основни и допълнителни застраховки, които ограничават отговорността Ви са невалидни. При липса на други участници в произшествието и отказ от полицията да посети мястото на инцидента, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се изисква клиентът да уведоми компанията и да получи допълнителни указания.

ГОРИВО

Автомобилът се предоставя с пълен резервоар. При връщане на автомобила с липсващо гориво, клиентът трябва да заплати такса в рамер на € 2.40 / 4.69 лв на литър.ЕДНОПОСОЧНИ НАЕМИ

Такса за вътрешни еднопосочни наеми се начислява при наем на автомобил от един град с офис на Budget и връщане в друг град с офис на Budget в рамките на България.
Всички вътрешни еднопосочни наеми са само след предварително запитване.
Размерът на таксата е в размер от €48.00 / 93.88 лв до € 144.00 / 281.64 лв.
Международните еднопосочни наеми са само срещу запитване и предварително потвъръждение от наша страна.ТАКСА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ШОФЬОР

Прилага се еднократна такса в размер на € 3.60 / 7.04 лв на ден, независимо от броя на допълнителните шофьори, но не повече от € 25.20 / 49.29 лв на наем.ДОПЪЛНИТЕЛНО ОБОРУДВАНЕ

При предварително запитване и срещу допълнителна такса се предлагат: GPS навигация, детско столче, ски багажник, вериги за сняг и дp.
GPS навигация се предлага на цена от € 8.40 / 16.43 лв на ден,
максимална цена за наем € 84.00 / 164.29 лв
Ски багажник, вериги за сняг, багажник за покрив и бебешко столче - € 3.60 / 7.04 лвна ден, не повече от € 25.20 / 49.29 лв за наемен период.

В случай на щета или кражба се прилагат следните такси:
GPS устройство: € 180.00 / 352.05 лв
Стойка за GPS: € 36.00 /70.41 лв
Зарядно за GPS: € 30.00 / 58.67 лв
Чантичка за GPS: € 18.00 / 35.20 лв

ЗАКЪСНЕНИЕ ОТ СТРАНА НА КЛИЕНТА
В случай на закъснение от страна на клиента,резервираният автомобил е гарантиран до 1 час. След изтичането на този срок автомобилът се освобождава и може да бъде предоставен на друг клиент. При закъснял полет, ако предварително е предоставен правилният номер на полета, наемът е гарантиран до 2 часа след действителния час на кацане.НАЕМ ИЗВЪН РАБОТНО ВРЕМЕ

Взимането на автомобил в извън работното време на офиса се предлага само с предварително запитване, направено поне 24 часа преди часа на наемане.
За локациите на летище София ( Т1 и Т2), таксата е € 48.00 / 93.88 лв.
За всички останали локации се прилага еднократна такса в размер на:
• € 24.00 / 46.94 лв - при явяване до 1 час след изтичане на работното време;
• € 36.00 / 70.41 лв - при явяване от 1 до 2 часа след изтичане на работното време;
• € 48.00 / 93.88 лв - при явяване над 2 часа след изтичане на работното време.
Изисква се номер и валидност на кредитна карта в резервацията, както и телефон за контакт. В случай на неявяване, се прилага такса No Show в размер на € 50.00 / 97.79 лв.
При наемане от офиси на летища, предварителното предоставянето на номера на полета е задължителен. В случай, че автомобилът бъде върнат извън работно време, клиентът носи отговорност при възникване на щета или кражба до момента на инспектиране на автомобила от служител на Budget. При връщане извън работно време, на всички летищни локации разполагаме с кутия, в която да оставите ключовете и документите на автомобила (drop-off box).Горните такси се дължат и в случай на закъснял полет, когато автомобилът е необходимо да се наеме извън работното време на офиса.ЛЕТИЩНА ТАКСА

Прилага се еднократна такса в размер на € 20.00 / 39.12 лв за всички наеми, започващи от офиси на летища.
ВРЪЩАНЕ НА ЛЕТИЩЕ СОФИЯ ТЕРМИНАЛ 2
Само за летище София Терминал 2, моля уверете се, че сте оставили билета или картата за паркинга на гишето ни, когато връщате автомобила. В противен случай подлежите на такса от €24.00 / 46.94 лв.ТАКСА ЗИМНО ОБОРУДВАНЕ

За периода от 1 ноември до 31 март всички автомобили са оборудвани със зимни гуми и стъргалки за лед, които са включени в цената на наем.

Доставка и/или прибиране
Услугата доставка и/или прибиране на автомобил е безплатна в рамките на градовете с офиси на Budget (до 15 км). Извън рамките на града се таксува по € 0.72 / 1.40 лв на км.НАЕМИ ИЗВЪН СТРАНАТА

Единствено чрез предварително запитване. Необходимо е разрешение от Централния офис с предизвестие от поне 3 работни дни преди датата на наемане на автомобила.
Клиентът трябва да изпрати сканирано копие на шофьорска книжка на e-mail reservations@budget.bg , поне 3 работни дни преди датата на наемане на автомобила.
Цената зависи от държавите, до които клиентът ще пътува.
Забранено е пътуването до следните страни: Албания, Афганистан, Беларус, Босна и
Херцеговина, Грузия, Ирак, Черна гора, Молдова, Русия, Украйна и Косово.
Забранено е шофирането извън пътната настилка/маркировка и превозването на автомобила с кораб (ферибот).


За пътувания до държави от Европейския съюз, цената е € 78.00 / 152.55 лв
За пътувания до държави, които не са членки на Европейския съюз, цената е € 102.00 / 199.49 лв
Ако клиентът не изпрати документи поне 3 дни преди започването на наема, пътуването в чужбина не е гарантирано. В случай че пътуването е все още възможно и Централен офис има възможност да издаде необходимите документи, размерът на горните такси се завишава с : € 24.00 / 46.94 лв.

Следните правила важат за пътувания в чужбина:
За наеми до 10 дни, лимитът на пробега е 2 500 км.
За наеми от 11 до 30 дни, лимитът на пробега е 4 000 км.
Клиентът ще бъде таксуван € 0.10 / 0.20 лв на км за групи A, B и C и € 0.55 / 1.08 лв на км за всички останали групи за всеки изминат надлимитен километър.
ОПЕРАТИВЕН ЛИЗИНГ и ДЪЛГОСРОЧНИ НАЕМИ

Моля обърнете се към Централен офис(+359 2 870 00 00) за повече информация.

Глоби

Забранено е транспортирането на каквито и да е животни в колите. Пушенето също е забранено. Ако транспотирате каквито и да е животни или пушите в колата ще бъдете таксуван за допълнително почистване на автомобила.
Глобата за загуба на регистрационни документи, винетен стикер, ключове от наетия автомобил или регистрационен номер на автомобила е € 300.00 / 586.75 лв. При загубен панел на касетофона на наетия автомобил се прилага глоба от € 150.00 / 293.37 лв. Глобите при загуба се прилагат независимо от размера на приетите такси CDW и TP.
ПЪТНИ НАРУШЕНИЯ


При глоби и/или пътни нарушения, клиентът се таксува с размера на съответната глоба и/или нарушение плюс € 36.00 / 70.41 лв за покриване на административни разходи.

Административна такса
В случай на щети или кражба на наетия автомобил, се заплаща такса в размер на € 36.00 / 70.41 лв за покриване на административните разходи, независимо от отговорността на наемателя.
ДДС


Всички цени в Общите условия са в евро/лева и включват ДДС. 1 евро = 1.95583 лева
20% ДДС се начислява върху общата стойност на наема. Цената е базирана на 24-часов наем.
© Budget